Over

AMBITIE.

DE WIL OM HET ANDERS ÉN BETER TE DOEN.

Je niet neerleggen bij het Beersel van nu, maar vooruitkijken naar het Beersel van morgen.

Een Beersel waar wonen, werken en ontspannen hand in hand gaan. Daar gaan sp.a en Groen samen voor. Slimme oplossingen voor vandaag én morgen.

Burgers kijken gretig uit naar een positief perspectief. Ze verwachten uitwegen uit de crisis, slimme ingrepen die verandering teweeg brengen, nu meteen maar ook op lange termijn. Een slagkrachtig lokaal bestuur kan betekenisvolle stappen zetten. Lokale bestuurders die vanuit een open geest, in samenwerking met de inwoners, vernieuwende en creatieve oplossingen aanreiken: dat is wat sp.a en Groen samen willen uitdragen.

In de volgende legislatuur willen Groen en sp.a en groen de overgang naar duurzaamheid versnellen, de groene ruimte in onze gemeente waarborgen én de lokale economie versterken om zo korte ketens te stimuleren.  Een alternatief bieden voor kernenergie door in te zetten op lokale en duurzame energieproductie. Duurzame mobiliteit stimuleren door voetgangers en fietsers opnieuw centraal te plaatsen. Een gemeente op maat van de voetganger en de fiets is een gemeente waar het aangenaam wonen is.

Sp.a en groen willen iedereen mee. De lokale overheid moet duidelijke stappen zetten naar meer rechtvaardigheid, naar een eerlijkere verdeling van de rijkdom van haar inwoners. Iedereen betrekken vormt de rode draad in ons programma in tegenstelling tot een beleid dat mensen tegen elkaar opzet. Met een sterk sociaal beleid geven we mensen kansen en bieden we hen perspectief op zelfredzaamheid, een job, waardige huisvesting en een gezond leven.

We zetten in op betaalbaarheid. Wonen in onze gemeente opnieuw betaalbaar maken voor jonge gezinnen is de uitdaging van de volgende legislatuur. Een gemeente die een actieve rol opneemt in het woonbeleid kan voor verandering zorgen. De hoge energiefacturen van gezinnen en bedrijven gaan we tegen door energiebesparing te stimuleren.

Alle burgers zijn samen verantwoordelijk. Inwoners samen brengen en samen aan de lokale gemeenschap laten bouwen, dat is waar wij samen voor gaan. De gemeente spoort  inwoners aan om actieve burgers te worden, die zelf keuzes maken en samen verantwoordelijkheid opnemen.

Beersel heeft een eeuwenoude Vlaamse traditie. Logisch dus dat eenieder die wil participeren in ons sociaal weefsel ook Nederlands spreekt. Veel inwoners van Beersel staan open voor de wereld om ons heen. Groen en Sp.a rekenen op dezelfde hoffelijke houding van iedereen die hier komt wonen. Het (leren) spreken van het Nederlands als onze gemeenschappelijke taal is hierbij de belangrijkste uitdaging.

We bouwen samen aan een Beersel mét ambitie. Zet ons aan het werk.

Bijlagen: