Noord-Zuid

Onze gemeente is de voorbije decennia steeds internationaler en veelkleuriger geworden. Smaken uit de hele wereld duiken op om de hoek, producten uit het Zuiden vullen de rekken. Daarnaast kleurt de onrechtvaardige verhouding tussen Noord en Zuid steeds meer het straatbeeld. Zolang we de oorzaken niet aanpakken, blijven mensen op zoek gaan naar een beter leven.


Keuzes die we hier maken, onder andere op het vlak van klimaatbeleid, hebben invloed aan de andere kant van de wereld. Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid en de impact van eigen gedragen op het zuiden.


Een kwalitatief Noord-Zuidbeleid krijgt vorm door het samenspel tussen bestuur en middenveld. Het is de taak van het lokale bestuur om te sensibiliseren, informeren en participatie te stimuleren. Het is cruciaal dat het bestuur de bevolking, de verschillende doelgroepen en het maatschappelijk middenveld bij het beleid betrekt. Het lokale bestuur moet ten volle haar voorbeeldfunctie uitspelen.

Actueel

Op een (H)eerlijke restauranttocht ontdekten zo'n 50-tal Beerselaars onder begeleiding van streekgidsen een wandeltocht doorheen de gemeente langs drie restaurants die het Fairtradelabel dragen.

Schepen voor noord-zuidbeleid Veerle Leroy is trots: "Met deze mooie gezellige actie promoten we de horeca die zich positief willen inzetten voor het noord-zuidbeleid door te kiezen voor...