Milieu

Onze levenskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de staat van het leefmilieu rondom ons. De natuur is rustgevend en mooi, maar is bovenal onmisbaar als leverancier van goederen en diensten voor mens, maatschappij, economie, …. Toch sterven planten en dieren aan een steeds sneller tempo uit, met een groot ecologisch, cultureel én economisch verlies tot gevolg.


Onze gemeente heeft heel wat hefbomen in handen om dit verlies van biodiversiteit te keren, geluidsoverlast in te perken en de uitstoot van fijn stof te reduceren. Van deze troeven moet dan ook maximaal gebruik gemaakt worden om verder te investeren in natuur en een gezonde leefomgeving.


Planmatig werken met een duidelijke lange termijnvisie voor ogen is essentieel. Milieubeleid laat zich ook niet scherp afbakenen. Natuur en Milieu moeten dan ook transversaal doorheen het bestuursakkoord lopen.

Actueel

De Beerselaar vervuilt minder, zoals beloofd zal de Beerselaar dan ook een lagere milieubelasting krijgen. Deze koppeling werd ingevoerd door de Groen-schepen uit de vorige legislatuur Axelle Reunes. "In 2013 en 2014 daalde de hoeveelheid afval, het is niet meer dan logisch dat we de Beerselaar dan ook belonen met een verlaging van deze belasting.", legt huidig schepen voor afval en...

In de vorige legislatuur ontstond onder het initiatief van Groen het project Land Van Teirlinck. Ontstaan uit een plan om de Meigemheide te herwaarderen groeide dit uit tot een project dat de komende jaren in elke deelgemeente meer groen zal realiseren, dat een verbinding zal maken tussen het Zonienwoud en het Hallerbos, en dat voor mooie fiets en wandelwegen doorheen de gemeente ...

De provincie Vlaams-Brabant geeft 163.797,43  euro subsidies aan 20 natuurprojecten in 19 gemeenten. In Beersel ontvangt het project BIJvriendelijk Beersel  16.960,00 euro.

‘De subsidies voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid zijn een instrument om onze...

Pagina's