Energie

In Vlaanderen is meer dan 80% van de uitgestoten broeikasgassen het directe gevolg van energiegebruik. Bovendien ondermijnen snel stijgende energieprijzen onze koopkracht steeds verder. 

Energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie zijn de belangrijkste pilaren voor elk duurzaam energiebeleid en kunnen een motor vormen voor een duurzame economie.

Er is heel wat ruimte tot verbetering. Qua isolatie scoren Belgische gebouwen zowat het slechtste van de hele Europese Unie. Vooral sociaal zwakkere gezinnen wonen vaak in verouderde huizen die slecht geïsoleerd zijn en bijgevolg een dure energiefactuur opleveren. Daarentegen besparen meer begoede gezinnen wel heel wat geld door investeringen in zonnepanelen en energiebesparende maatregelen. 

Het instellen van een derde-betalers-systeem voor energiebesparende maatregelen is nodig om de groeiende energiearmoede aan te pakken.

Groepsaankopen van energie tonen aan dat in groep kiezen voor groene energie een grote besparing oplevert voor de deelnemers. Bij groepsaankopen in 2010 bespaarden deelnemers tot 23% op hun elektriciteitsrekening en tot 20% op hun gasrekening.

Het gemeentebestuur engageert zich om van Beersel tegen 2030 een energie-neutrale gemeente te maken door verder in te zetten op energiebesparing en nieuwe projecten die hernieuwbare energie opwekken mogelijk te maken.

Actueel

Oude voertuigen uit het wagenpark van de gemeente Beersel worden vanaf nu vervangen door wagens op CNG, Compressed Natural Gas. Dit samengeperste aardgas is erg zuinig en proper. "Zo is er 95% minder uitstoot van fijn stof en 50% minder stikstofoxiden dan benzine." legt schepen voor leefmilieu en energie Veerle Leroy uit, "Rijden op aardgas bespaart 30 tot 50% op brandstofkosten gedurende de...

Op initiatief van schepen voor duurzaamheid Veerle Leroy namen zo'n 30-tal Beerselse bedrijfsleiders, waaronder Siemens, Garage Lebeau, Kip aan't Spit en kartonfabriek Goossens, deel aan een klimaatlunch. "Willen we Beersel tegen 2030 klimaatneutraal maken, moet iedereen mee in het verhaal stappen. We doen inspanningen naar gezinnen en verenigingen, maar zijn blij dat ook de bedrijven in...

De gemeente Beersel stelt zich tot doel om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Schepen Veerle Leroy (Groen) werkte een ambitieus klimaatplan uit. De provincie Vlaams Brabant verdeelt de komende jaren jaarlijks 500.000 euro aan duurzame klimaat- en milieuprojecten. Beersel is één van de 9 projecten die werden opgemerkt uit de 52 inzendingen. Met 50.0000 euro van de provincie zal de gemeente...

Pagina's