Onze mensen

Veerle Leroy

Schepen van leefmilieu, klimaat, noord-zuid en patrimonium.

Roots in Alsemberg, geboren in hartje Brussel en opgegroeid in Beersel.De klimaatsproblematiek maakt me bijzonder bezorgd. Laat ons daar samen iets aan doen. Dat kan door een positief, constructief en toekomstgericht duurzaam beleid uit te stippelen voor Beersel, energieneutrale gemeente anno 2030!

Jan Steyaert

Voorzitter

Mijn passie voor wetenschappen en natuur vertaalt zich politiek in een permanente inzet voor een duurzame toekomst voor de komende generaties. Omdat ik geloof dat we door samen te werken een beter antwoord kunnen formuleren tegen de groeiende sociale ongelijkheid in de verloedering van ons leefmilieu.

René Weemaels

Penningmeester

Als senior voel ik me goed in een groep enthousiaste mensen die zich inzetten voor vernieuwende en verbindende projecten die het leven hier in Beersel aangenamer en gezonder proberen te maken. Gedaan met fossiele brandstoffen uit "schurkenstaten", en op weg naar hernieuwbare energie van hier. Daar ga ik voor!

Kris De Greef

Groen BEERSEL bestuurslid

Ik ben Kris De Greef, 50 jaar en vierde generatie Beerselaar. Alhoewel ik al 25 jaar in Dworp woon, blijft Lot, waar ik opgroeide, me nauw aan het hart liggen !
Na 7 jaar de lokale afdeling van de fietsersbond geleid te hebben, wil ik mij nu engageren voor een progressief Groen beleid in Beersel.
We moeten een tandje bijsteken, nog meer inzetten op groene energie, meer comfortabel openbaar vervoer, een betere fietsinfrastructuur en een aangename publieke ruimte.
Dat vraagt beleidskeuzes, maar net zo goed een mentaliteitsverandering van ons allemaal.
Daar wil ik voor gaan !

Synthia Van Rossum

Secretaris

Een groene en duurzame economie krijgt nog niet de verdiende aandacht en steun op nationaal en lokaal vlak maar biedt veel mogelijkheden en perspectieven voor de toekomst. Daarom zet ik me in voor Groen.

Luc Van De Wouwer

OCMW-raadslid

Als Lottenaar maak ik me zorgen over onze mobiliteit. Als gezinshoofd hecht ik belang aan betaalbaar wonen, duurzame energie en de strijd tegen kansarmoede. Als vader liggen vooral kinderopvang, gezondheidszorg en natuur en milieu me aan het hart.

Kom ons versterken en laat ons samen Beersel groener maken!