Milieu

Beersel telt enkele bijzondere holle wegen die elders in Vlaanderen zelden te vinden zijn. De hellingen van holle wegen zijn aparte microklimaten en herbergen soms het laatste restje wilde natuur te midden van uitgestrekte akkers en toenemende bebouwing. ...

Bijenplan

Beersel won de prijs voor bijenvriendelijke gemeente. Met een wel doordacht bijenplan wordt het beheer van de bermen en plantsoenen aangepast en worden inwoners gestimuleerd de bijen in hun tuin meer kans te geven.

Kringlooptuinieren

De voormalige compostmeesters werden omgeschoold tot kringloopcoachen. Alle Beerselaars kunnen een beroep doen op die vrijwilligers om groenafval in eigen tuin te verwerken. Dat betekent alweer heel wat kilometers minder afvalophaling. Kringlooptuinieren maakt integraal deel uit van CO2-reductie en pesticidevrij beheer..

Samentuinen/permacultuur

De eerste projecten van samentuin en permacultuur zijn een feit. Beerselaars nemen het heft in eigen handen en genieten, onder begeleiding van Velt vzw, van de gezonde bio-opbrengsten van eigen bodem.

Natuurlijke begraafplaatsen

de begraafplaatsen worden groene oases van bezinning en rust, waarin we de natuur weer meer haar ding laten doen. De rode paden verdwijnen en zaaien we groen in. Tussen de begraafstenen planten we mooie weelderige bloemen. Bijen en vlinders zoemen weer. Het geheel oogt veel mooier. Het begraafbos van Alsemberg is de kers op de taart van vernieuwd denken in onze gemeente.

Natuurlijke speelruimte

De groene pluimprijs stimuleert burgers om aandacht te geven aan de versterking van de biodiversiteit in eigen tuin. Zo deelden we de prijs uit voor pesticidevrij beheer, bijenvriendelijke tuin en creatieve ecologische moestuin.

Groene pluimprijzen en wandelingen

de begraafplaatsen worden groene oases van bezinning en rust, waarin we de natuur weer meer haar ding laten doen. De rode paden verdwijnen en zaaien we groen in. Tussen de begraafstenen planten we mooie weelderige bloemen. Bijen en vlinders zoemen weer. Het geheel oogt veel mooier. Het begraafbos van Alsemberg is de kers op de taart van vernieuwd denken in onze gemeente.

Pesticidevrij beheer

Pesticiden en herbiciden zijn schadelijk voor mens, dier en milieu. Ook Europa wil het pesticidegebruik terugdringen. We moeten weer leren leven met een beetje groen tussen de straatstenen of wat opschietend gras tussen de hagen. Zo ook in Beersel, waar we werkten naar het voorbeeld van andere steden die ons al voorgingen. De begraafplaatsen kregen een facelift en zijn nu oases van rust in het groen. De plantsoenen worden klimaatrobuuster aangeplant. We zochten een evenwicht tussen bloemenrijk, onderhoudsarm en klimaatresistent. We staan voor periodes van langdurige droogte en hevigere regenval. Daarbovenop staan de bijen als cruciale bestuivers van onze voedselpiramide sterk onder druk. Bloemenweides, bijenhotels uitdelen, en ook zelf bijenhotels plaatsen helpt de bijen bij hun voortbestaan.

AFVALBELEID

Zwerfvuilactie

 • Beersel en Halle sloegen als eerste gemeenten de handen in elkaar en daagden elkaar uit in de strijd voor de netste gemeente. Later sloten ook Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek aan bij deze battle. Elk jaar zetten verenigingen, individuen, scholen en jeugdbewegingen zich in om onze gemeente volledig zwerfvuilvrij te krijgen. Intussen werden GAS-ambtenaren opgeleid zodat daders beter kunnen worden betrapt én beboet. Op sommige plaatsen, vooral rond de glasbollen, lijkt het wel dweilen met de kraan open. Daarom dringt onze schepen Veerle Leroy al jaren aan op het gebruik van mobiele camera’s op die hotspots. Jammer genoeg zijn hardleerse overtreders blijkbaar alleen met zulke drastische maatregelen tot betere gedachten te brengen.

Hondenloopweide

 • Een braakliggend terrein aan de overzijde van de kerk van Lot doet dienst als eerste hondenweide. Een houten omheining met een poort bakent de lap grond af, zodat honden er vrij in kunnen rondlopen. Het openingsmoment lokte al meer dan tien hondeneigenaars met hun trouwe viervoeter
  Volgens Veerle Leroy was er nood aan zo"n hondenweide. “Honden moeten op openbare plaatsen zoals parken, natuurgebieden en sport- en recreatiedomeinen altijd aan de lijn”, zegt ze. “Nochtans hebben honden nood aan ruimte waar ze vrij kunnen stoeien, zonder andere dieren of mensen last te berokkenen. Door die hondenloopweides in te richten, hopen we ook een positief signaal te geven aan de hondeneigenaars dat hondenpoep thuishoort in de vuilnisbak bij hen thuis.”

Zwerfvuilvrijwilligers


 • Heel wat vrijwilligers zetten zich elk jaar in voor de jaarlijkse zwerfvuilcampagne, maar ook de groep permanente vrijwilligers groeit jaar na jaar aan. Zij verdienen meer dan een pluim voor hun volgehouden moed om wekelijks of maandelijks hun straat proper te maken.

Hondenpoepactie

Hondenpoep op de stoep en met besmeurde schoenen thuiskomen: iedereen ergert zich eraan. Wij zetten daarom hondenambassadeurs in: vrijwilligers met een hond die hondenpoepzakjes en een bijhorende sensibiliseringsfolder uitdelen. Het is een positieve manier om andere hondeneigenaars aan de verplichting te herinneren om altijd en overal hondenpoepzakjes te gebruiken.


Oprichting Repair café

Vier maal per jaar baten vrijwilligers een Repair café uit in de gemeentelijke feestzaal van Beersel. Dat is erop gericht om dingen te herstellen in plaats van snel naar nieuw te grijpen.
Duurzame economie is immers gebaseerd op de principes van hergebruik en korte keten. We staan niet alleen met ons café: Repair-Caféherstellers hebben in 2016 met zijn allen over de hele wereld 250.000 kilo afval voorkomen. Wereldwijd waren eind 2016 bijna 1.200 Repair Cafés actief, die gemiddeld een keer per maand een reparatiebijeenkomst hielden.
Cijfers van de stichting achter Repair Café tonen aan dat op zo’n sessie gemiddeld achttien voorwerpen met succes worden hersteld. Maar het stopt niet bij herstellen: tijdens de Beerselse cafés komen ook andere thema’s aan bod. Dat kan gaan over kringlooptuinieren, afval sorteren of een verwijzing naar de kringloopwinkel die vakantiespullen verkoopt

Vuilnisbakkenplan

Het lijkt een bijzonder vreemd plan om het zwerfvuil in Beersel te verminderen door vuilnisvakken weg te nemen. En toch volgen heel wat buurgemeenten intussen ons voorbeeld. We inventariseerden en analyseerden de inhoud van de vuilnisbakken en op basis daarvan namen we heel wat openbare vuilnisbakken weg.
Weloverwogen kozen we ervoor om alleen nog vuilnisbakken te plaatsen aan bushaltes, in de schoolomgeving en bij picknickbanken. Het zwerfvuil verminderde. Toeval? Neen. Openbare vuilnisbakken zijn, net zoals de glasbollen, al te vaak plekken om nog meer rommel achter te laten. En de blikjes die uit de autoramen worden gegooid, zouden voordien ook niet in een vuilnisbak zijn beland. Bovendien bleek uit de analyse dat veel vuilnisbakken gebruikt werden voor huishoudelijke afval.
De grootste vragers naar vuilnisbakken zijn hondeneigenaars, maar het blijkt onbetaalbaar om op elke wandelroute van een hondeneigenaar een vuilnisbak te plaatsen.

ENERGIE

Windmolens

 • Wij zijn trots op de windmolens in onze gemeente. En tonen hiermee dat Beersel volop zijn verantwoordelijkheid neemt om hernieuwbare energie op te wekken. Het gemeentebestuur heeft onder impuls van Groen  zelf op eigen initiatief proactief een windplan opgesteld om na te gaan waar er conform de wetgeving windmolens ingeplant konden worden. We informeerden de inwoners en plantten de voorbije jaren meerdere molens optimaal in volgens dat plan. Electrabel diende een aanvraag in voor bijkomende molens, maar die voldoen niet aan dezelfde criteria. Ze komen veel te dicht bij de dorpskern van Lot te staan en zullen de milieunormen overschrijden. Als die bijkomende molens er komen, zullen de turbines die er nu al staan regelmatig stilgelegd moeten worden om de normen van geluidshinder en slagschaduw niet te  overschrijden. Groen Beersel is van oordeel dat het nu aan de andere gemeenten, die systematisch de andere kant opgekeken hebben, is om hun verantwoordelijkheid te nemen.
 Onder impuls van Groen in de meederheid
 Om het eenvoudig uit te drukken “ze draaien in elkaars wieken en verhinderen mekaar maximaal rendement te halen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Heel veel molens op ene hoop die allemaal in concurrentie met elkaar gaan.


Zonnedaken

 • De opwekking van alternatieve energie in Beersel moet van zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppeling komen, zo blijkt uit de studie van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Onze schepen Veerle Leroy haalde twee keer op rij flinke subsidies binnen om de klimaatdoelstellingen verder uit te werken. Met Beersel wekt op wil Beersel een stap verder gaan dan groepsaankopen voor zonnepanelen. Wie geen goed georiënteerd dak heeft, kan zich aansluiten bij de coöperatieve van Pajopower, maar het kan zelfs nog een stapje verder gaan. U kunt zonneceldonateur worden. Op die manier worden ook sociale woningen bezet met zonnepanelen en kan IEDEREEN genieten van de voordelen van de zon en lagere factuur.


Kyotomobiel duurzame wijk

Beersel was een pionier met de Kyotomobiel die tot in de wijk kwam. In de wijk langs de vaart in Lot konden inwoners gedurende twee jaar een analyse van hun woning laten maken. Op basis van de energiescan werd een rapport opgesteld met daarin alle maatregelen en winsten van de ingrepen duidelijk weergegeven. Dat initiatief is een schoolvoorbeeld om het klimaatverhaal dicht bij de mensen te brengen. Intussen hebben velen dit initiatief overgenomen en zijn er Kyotomobielen in heel Vlaams-Brabant.

PATRIMONIUM

Nog eventjes geduld voor dit gedeelte van de website 

. ..NOORD ZUID

De gemeentelijke raad voor ontwikkelings-samenwerking Gros werd opgericht. Alle organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingslanden zijn vertegenwoordigd. Naast het ontvangen van subsidies worden gezamenlijke acties opgezet:

 • Beersel in de wereldquiz
 • Zuidpleintje op de jaarmarkt
 • FT-ontbijt voor burgers én personeel van de gemeente
 • Uitleenbare thema trolleys voor de basisscholen,
 • Brooddozen-tekenactie voor het eerste leerjaar
 • Oprichting van een volwaardige Oxfam Wereldwinkel,

Noord-Zuidwerking krijgt vorm

Onder impuls van onze schepen Veerle Leroy, reeds jarenlang een gedreven 11.11.11. vrijwilligger, kreeg de Noord-Zuidwerking echt vorm. Voldoende middelen voorzien was de eerste uitdaging. Beersel haalde de maximum Vlaamse subsidies binnen en kon daarmee een bijna Full-Time Noord-Zuidambtenaar aanwerven.
Elke Noord-Zuid organisatie heeft daarnaast zijn eigen activiteiten, meestal zijn dit fondsenwervende activiteiten zoals etentjes, maar ook sensibiliserende acties zoals de campagnestands van 11.11.11. op de jaarmarkt(en) en in samenwerking met de Beerselse scholen. 

Beersel fairtrade gemeente

Naast een actieve werking van de Noord Zuid dienst brengen verschillende initiatieven het zuiden dichter. We ondersteunen en integreren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen SDG"s in het Beersels beleid.
​​​​​​​Met de Beerselse Bierpraline brengen we het Noorden en het Zuiden in één (h)eerlijke smaak bij elkaar: Lokaal bier Oud Beersel Kriek in een verpakking van Fair Trade chocolade.
LAND VAN TERLINCK

Nog eventjes geduld voor dit gedeelte van de website 

. ..