Home

Bevoegdheden

Onze levenskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de staat van het leefmilieu rondom ons. De natuur is rustgevend en mooi, maar is bovenal onmisbaar als leverancier van goederen en diensten voor mens, maatschappij, economie,
Keuzes die we hier maken, hebben invloed aan de andere kant van de wereld. Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid.
Energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie zijn de belangrijkste pilaren voor elk duurzaam energiebeleid en kunnen een motor vormen voor een duurzame economie.

Actueel

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jullie graag uit op ons paella-festijn.

...

Op woensdag 1 juli wordt de speeltuin op de Articsite in Lot ingehuldigd.

Op vraag van de buurtbewoners bouwden we  op het stukje natuurruimte tussen de Articwijk en de Zenne enkele natuurlijke speelelementen: een wilgetakkenhut , een insectenhotel en enkele boomstammenklimtorentjes. We merkten dat verschillende kinderen er meteen avontuurlijk begonnen te spelen. “Ik vind het...

De Beerselaar vervuilt minder, zoals beloofd zal de Beerselaar dan ook een lagere milieubelasting krijgen. Deze koppeling werd ingevoerd door de Groen-schepen uit de vorige legislatuur Axelle Reunes. "In 2013 en 2014 daalde de hoeveelheid afval, het is niet meer dan logisch dat we de Beerselaar dan ook belonen met een verlaging van deze belasting.", legt huidig schepen voor afval en...