Groen Beersel nodigt u graag uit op haar PAELLAFESTIJN .

Groen Beersel gaat voor eerste vrouwelijke burgemeester.

Ik ben een geëengageerde en gedreven vrouw in woord en daad en heb me de afgelopen 6 jaar als schepen voltijds ingezet om een stevige groene stempel te drukken op het beleid in Beersel. Maar het werk is nooit af.
Daarom stel ik me kandidaat als eerste vrouwelijke Burgemeester. Jullie kennen mijn troeven. Als een bruggenbouwer met ervaring in de gemeentepolitiek en mijn doorzettingsvermogen om ook in de moeilijkste omstandigheden vooruit te kijken wil ik me 100% geven voor Beersel:
sociaal, respectvol, duurzaam, actief en voor iedereen.


Binnen mijn eigen beleidsdomeinen werd ik in héél wat dossiers trendsetter in Vlaanderen: landinrichtingsprojecten, energierenovatietrajecten van gemeentelijk patrimonium, doordacht bijenplan, hondenloopweides, zwerfvuilcampagnes, pesticidevrije begraafplaatsen, holle wegen beheersplan, participatieve aanpak wijkspeelpleintjes, ... Zelf de zotte ijsbeer spelen voor onze kinderen om ons klimaatproject te promoten hoort daar bij. Ook buiten mijn bevoegdheden droeg ik zorg voor een warm en sociaal beleid.

Actueel

  LAND VAN TEIRLINCK


Beersel werkt samen met VLM aan een grootschalig landinrichtingsproject “Land van Teirlinck”
Het doel van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck is een duurzame inrichting van de open ruimte in het gebied realiseren waardoor het authentieke karakter van de streek behouden blijft, versterkt wordt en gegarandeerd blijft voor de verdere toekomst.


Beersel opnieuw winnaar zwerfvuilactie


Beersel wint voor de tweede keer in 5 jaar tijd de zwerfvuilactie. Dank je wel aan alle vrijwillgers die dit opnieuw mogelijk maakten én onze straten mee netjes houden. BeerslNETwerkt!

Groene mobiliteit

Doe mee en sluit je aan bij Partago, het nieuwe autodeelproject voor Beersel Koop niet zelf een elektrische wagen maar deel deze met je buurt! Een eenvoudige app toont waar de auto staat, wanneer deze vrij is, opgeladen is, ed. testrijden gemist? Laat ons jouw interesse kennen!

Beersel fairtrade gemeente

Beersel werd in 2014 Faire Trade gemeente

Naast een actieve werking van de Noord Zuid dienst brengen verschillende initiatieven het zuiden dichter. We ondersteunen en integreren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen SDG"s in het Beersels beleid.
​​​​​​​Met de Beerselse Bierpraline brengen we het Noorden en het Zuiden in één (h)eerlijke smaak bij elkaar: Lokaal bier Oud Beersel Kriek in een verpakking van Fair Trade chocolade.

Noord-Zuidwerking krijgt vorm

Onder impuls van onze schepen Veerle Leroy, reeds jarenlang een gedreven 11.11.11. vrijwilligger, kreeg de Noord-Zuidwerking echt vorm. Voldoende middelen voorzien was de eerste uitdaging. Beersel haalde de maximum Vlaamse subsidies binnen en kon daarmee een bijna Full-Time Noord-Zuidambtenaar aanwerven.
Elke Noord-Zuid organisatie heeft daarnaast zijn eigen activiteiten, meestal zijn dit fondsenwervende activiteiten zoals etentjes, maar ook sensibiliserende acties zoals de campagnestands van 11.11.11. op de jaarmarkt(en) en in samenwerking met de Beerselse scholen. 

Gros

De gemeentelijke raad voor ontwikkelings-samenwerking Gros werd opgericht. Alle organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingslanden zijn vertegenwoordigd. Naast het ontvangen van subsidies worden gezamenlijke acties opgezet:

Beersel in de wereldquiz
Zuidpleintje op de jaarmarkt
  1. FT-ontbijt voor burgers én personeel van de gemeente
Uitleenbare thema trolleys voor de basisscholen,
Brooddozen-tekenactie voor het eerste leerjaar
Oprichting van een volwaardige Oxfam Wereldwinkel, ...

BEERSEL WEKT OP

Afscheid van fosiele brandstoffen

Beersel laat als eerste gemeente in België onderzoeken of het helemaal zonder aardgas kan. Door het geleidelijk wegvallen van het laagcalorisch gas uit het Nederlandse Groningen zullen er hoe dan ook investeringen nodig zijn.  Groen Beersel wil van deze gelegenheid gebruik maken om te investeren in nieuwe innoverende technologieën die van Beersel een aardgasvrije gemeente kunnen maken. Een eerste studie, uitgevoerd door consultancybureau Zero Emission Solutions (ZES), stelt dat de gemeente aardgasvrij kan zijn tegen 2040.

INVESTEREN

Je wil wel investeren in zonnepanelen maar hebt geen geschikt dak?
Of je hebt al zonnepane¬len en wil nog meer opwekken?
Het project "Zon zoekt dak" biedt alle Beerselaars de kans om via een lokale burgercooperatie te investeren in zon¬ne-energie op andermans dak.

. . .

DOE MEE !

Wil jij je straat graag omtoveren tot een zonnelaan?
Nodig buren of vrienden uit voor een infoavond bij jou thuis!
Een specialist berekent jullie potentiele zonnewinst en beantwoordt al jullie vragen over zonnepanelen. We bezorgen je een fairtradepakket om er een gezellige avond van te maken.
Interesse in zo"n gezellige en leerrijke avond in jouw straat? surf dan snel naar beerselwektop

. . .

Mobiliteit

NIEUWE AUTO ?    OVERWEEG AUTODELEN

Groen Beersel promoot electrisch en coöperatief autodelen. Wist je dat onze wagen voor 95% van de tijd stil staat? Daarmee neemt de auto ook een aanzienlijk plaats in in onze openbare ruimte. Ruimte dat we liever aan de trage weggebruiker terug geven voor veilige fits-en wandelpaden. Een auto delen gaat gamakkelijk en al snel bespaar je een heel pak op je gezinsbudget. https://www.partago.be/.

KIES VOOR JE GEZONDHEID

Uitstoot van het verkeer vervuilt onze lucht waardoor gezondheidsklachten optreden. Stikstofoxiden (NOx) zorgen o.a. voor klachten aan de luchtwegen en een verminderde longfunctie.
Het inademen van fijnstof (kleiner dan PM10) kan leiden tot longklachten, hart- en vaatziekten en kanker. In principe geldt hoe kleiner de deeltjes hoe schadelijker omdat deze deeltjes dieper in het lichaam geraken en er moeilijker uit kunnen.
Elk initiatief die de luchtkwaliteit  verbeterd is een stap in de goede richting.  Zuivere lucht  zou naar schatting  in België alleen al  tot 12 000 mensenlevens kunnen redden per jaar.  (bron European Environment Agency Premature deaths attributable to air pollution) In 2016 vielen er in België  1180 doden in het verkeer .

. . .

EERSTE LAADPAAL IN BEERSEL

 Om te "tanken" met een elektrische auto heb je een laadpaal, een kabel en een eigen laadpas nodig. Met een laadpas kun je je identificeren bij je eigen oplaadpaal thuis of bij een publieke paal. De laadpas geldt ook als betaalpas bij publieke laadpalen. De laadtijd is afhankelijk van hoe leeg je accu’s zijn en hoe snel jouw auto kan laden. Thuis, aan een stopcontact duurt het zomaar 8 tot 10 uur voor de batterij weer vol is. Aan een publiek laadpunt op straat ben je gemiddeld 4 tot 6 kwijt.

. . .

Groene Tuinen

Samentuinen/voedselbos

De eerste projecten van samentuin en permacultuur zijn een feit. Beerselaars nemen het heft in eigen handen en genieten, onder begeleiding van Velt vzw, van de gezonde bio-opbrengsten van eigen bodem. Buurtbewoners van de eerste Beerselse samentuin in het centrum van Lot kweken nu  reeds 2 seizoenen hun heerlijke eigen groenten. In Alsemberg zijn de eerste werken begonnen om ene braakliggend terrein om te vormen tot Voedselbos. Ook hier steken Beerselaars de handen uit de mouwen.

Kringlooptuinieren

De voormalige compostmeesters werden omgeschoold tot kringloopcoachen. Alle Beerselaars kunnen een beroep doen op die vrijwilligers om groenafval in eigen tuin te verwerken. Dat betekent alweer heel wat kilometers minder afvalophaling. Kringlooptuinieren maakt integraal deel uit van CO2-reductie en pesticidevrij beheer.

Bijenvriendelijke gemeente/pesticidevrije gemeente

Beersel behaalde de maximum prijs voor haar doorgedreven bijenplan! Een voorbeeld voor Vlaanderen waarbij niet  enkel wordt ingezet op de honingbij en bijenhotels maar de solitaire bij centraal staat. Het bijenplan staat voor een  totaal visie op de aanleg én het beheer van het openbaar (en privé-groen).
Veerle lanceerde het project "minder grasmachien meer bijenzien", waarbij ook de burgers worden aangemoedigd de tuin biodiverser/ruiger te maken. Het bijenvriendleijk beheer wordt doorgetrokken in heel de gemeente, zo ook werden alle 5 begraafplaatsen oases van groen, gezelligge parken voor bezinning.

Groen Beersel op facebook